مسعود جمالی: طرح افق توسط کارشناسان ستادی طراحی شده است

مسعود جمالی عضو هیأت مدیره انجمن صنایع پلیمر استان اصفهان در چهارمین گردهمایی فعالان پلیمری اصفهان به بیان معایب تکنیکال طرح افق و مشکلات پیش روی صنعتگر در این سامانه پرداخت.

جمالی گفت: متاسفانه کارشناس با تفکر ستادی این سامانه را طراحی نموده اند و اطلاعی از مشکلات اجرایی دستورالعمل ها را ندارد. مشکلات مطرح شده به شرح ذیل میباشد:

  • سامانه جامع تجارت user friendly نیست و کاربر بایستی پس از هر بار ورود به حساب کاربری نقش انتخاب نماید. بهتر است سامانه با این حجم کاربری در یک قالب طراح شود.
  • سامانه جامع تجارت به سامانه گمرک و سامانه بهین یاب متصل است و در حین کار بایستی اطلاعات را از هر دو سامانه استعلام بگیرد ولی مشکل قطع ارتباط دارد.
  • در این سامانه می بایست اصناف به سامانه متصل شوند و ملزم به ارائه فاکتورهای رسمی شوند. تولیدکننده دارای پروانه بهره برداری موظف به اجرای قوانین دارایی می باشد و بایستی فروش رسمی داشته باشد ولی اصناف هنگام خرید و فروش، شناسه ملی جهت ثبت و فاکتور رسمی ارائه نمی دهند.
  • یکی از مشکلات این سامانه تکرار عملیات ۱۶۹ می باشد. در این سامانه می بایست تک تک فروش های داخلی و صادراتی مشابه عملیات ۱۶۹ ثبت گردد و هیچ اطلاعات جدیدی به سامانه داده نمی شود.
  • در عملیات ۱۶۹ اطلاعات به فرمت اکسس می ابشد ولی ورودی اطلاعات سامانه جامع تجارت اکسل است و بایستی اطلاعات به فرمت جدید درآورده شود.
  • سامانه با اعمال ضرایب کمتر از یک، کاهشی عمل می کند. بعضی واحدها فروش فصلی دارند در این سامانه اگر فروش واحد تولیدی دو ماهه رد نشود سهمیه کاهش می یابد.
  • واحد فروش در این سامانه کیلوگرم است و بدلیل کیفیت متفاوت محصولات و درصد مواد اولیه متفاوت، امکان تبدیل واحد ریال به کیلوگرم با یک شاخص یکسان وجود ندارد.

عضو هیأت مدیره انجمن در ادامه افزود: بارنامه های صادر شده از سوی شرکت های باربری در این سامانه ثبت می گردد. تولیدکننده می بایست بارنامه ها را چک نموده و چنانچه متعلق به آن شرکت نباشد در سامانه ابطال نماید. اگر در موعد مقرر ابطال نگردد در سامانه اداره مالیات به اشتباه ثبت می شود.

ایشان در خصوص ارز حاصل از صادرات تاکید نمودند که معافیت زیر یک میلیون دلار امسال اعمال نمی شود و صادرکننده می بایست ۵۰ درصد ارز حاصل از صادرات را در سامانه جامع تجارت بفروشد، ۳۰ درصد به صورت واردات در مقابل صادرات و ۲۰ درصد به صورت اسکناس.