B7E4E611-E3C2-4F24-9B50-6D567D97690B

76 امین جلسه هیئت مدیره انجمن صنایع پلیمر استان اصفهان

به گزارش ایسپیا :76 امین جلسه هیئت مدیره انجمن صنایع پلیمر استان اصفهان با حضور محترم اعضای هیئت مدیره انجمن ودبیر خانه ، مورخ چهارشنبه  1402/11/25 راس ساعت 08/00  صبح با دستور جلسه :(1- اخبار پیش از دستور2- عضویت در فدراسیون صنعت پلیمر 3-سایر موارد برگزار شد….)

-مقرر شدکه مشکلات تخصیص ارز برای واردات مورد برسی قرار گیرد .

ایسپیا صدای صنعت پلیمر

دیدگاه خود را در میان بگذارید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. قسمتهای مورد نیاز علامت گذاری شده اند *