چگونگی ساز و کار کارگروه استانی مدیریت تقاضای مواد پتروشیمی

جناب آقای مهندس وزیری کارشناس محترم سازمان صمت در چهارمین گردهمایی فعالان پلیمری اصفهان، پس از تشکر از اتاق بازرگانی اصفهان و انجمن صنایع پلیمر استان اصفهان، بدلیل همکاری با کارگروه استانی و اختصاص زمان به بحث و تبادل نظر پیرامون این کارگروه، به ساز و کار کارگروه و مدارک لازم واحدهای تولیدی اشاره نمودند.

ایشان صحبت رسمی راجع به طرح افق و سامانه جامع تجارت که مورد قبول و تائید سازمان صمت نمی باشد را صلاح ندانسته و لازم دانستند که این طرح توسط شورای گفتگوی اتاق و انجمن صنایع پلیمر اصفهان بررسی و معایب را به وزارت اطلاع دهند. ایشان افزودند از معایب این طرح محاسبه ظرفیت جدید با ضریب 25%، 50%، 75% و 1 برا اساس ظرفیت فعلی است و این روش محاسبه تخصیص مواد روند کاهشی دارد و طرح توسعه واحد تولیدی در آن دیده نشده است.

 در ادامه وزیری به منظور افزایش آگاهی از قوانین کارگروه و کاهش مشکلات واحدهای تولیدی، ساز و کار این کارگروه را شرح داد.

ایشان فرمودند بر اساس پروانه بهره برداری هر واحد تولیدی این وزارتخانه تعهدی در قبال تامین مواد اولیه آن واحد را ندارد ولی طبق قانون در کیل بندی مواد اولیه تصمیم گیرنده است. ظرفیت پروانه بهره برداری هر واحد ظرفیت اسمی آن می باشد و معیار صحیحی برای کیل بندی از طرف سازمان نیست. به همین آمار تولید واحد به عنوان میزان نیاز واحدهای در نظر گرفته شد. ولی بدلیل کمبود زمان و نیروی بازرسی سازمان صمت، آمار تولید هم معیار مورد تائید این سازمان نمی باشد. در حال حاضر میزان فروش ابرازی اعلام شده هر واحد از طرف اداره مالیات و آمار تولید خوداظهاری، به عنوان معیار مورد تائید سازمان و کیل بندی مواد اولیه در محاسبات استفاده می گردد.

دیدگاه خود را در میان بگذارید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. قسمتهای مورد نیاز علامت گذاری شده اند *