انجمن صنایع پلیمر اصفهان

16 July, 2024
7.79°C Tehran

ضرورت استفاده حداکثری از ظرفیت تولید در SME ها

محمدرضا مرتضوی، رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران با بیان اینکه صنایع کوچک زیرساخت صنعت ایران را شکل می‌دهند بر لزوم توجه و تقویت آنها تاکید کرد. به گفته رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران، حوزه صنعت، نیازمند سازمان‌های فکری برای انتظام‌بخشی به مسائل مالی و استفاده حداکثری از ظرفیت تولید است.

به گزارش ایسپیا به نقل از دنیای اقتصاد محمدرضا مرتضوی که به مناسبت روز حمایت از صنایع کوچک مقابل دوربین استودیوی اتاق تهران قرار گرفت، با بیان اینکه زیرساخت‌های بخش تولید، تجارت و کشاورزی ایران روی صنایع کوچک استوار است، عنوان کرد مدل توسعه صنایع ایران چندان با صنایع بزرگ سازگار نبوده است. او در سخنان خود به نقاط قوت و ضعف و کوچک‌مقیاس بودن صنایع ایران اشاره کرد و گفت: با توجه به اینکه  همواره داعیه به وجود آوردن اقتصاد مردمی مطرح شده است، با ایجاد سازمان‌های اجتماعی کوچک و متوسط نقش مردم در صنعت پررنگ‌تر شده و این یکی از نقاط قوت صنایع کشور است.  اما از نگاه رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران، یکی از نقاط ضعف صنایع ایران آن است که از همه ظرفیت‌های به وجود آمده، حداکثر استفاده صورت نگرفته است. محمدرضا مرتضوی گفت: در بخش تولید بسیاری از کارخانه‌ها با ظرفیت‌های کمتر از ظرفیت اسمی خود فعالیت ‌می‌کنند. اما مشاهده ‌می‌شود که باز هم برای واحدهای جدید موافقت اصولی صادر شده و منابعی به این واحدها تخصیص ‌می‌یابد. حال آنکه، ۵۰  درصد  ظرفیت تولیدی واحدهای موجود بلااستفاده مانده است. از این رو، نقش تشکل‌ها، اتاق و فدراسیون‌ها در به وجود آوردن هم‌گرایی و ایجاد کنسرسیوم‌های فکری برای هدایت بخش‌های تولیدی و صنعتی و ایجاد نظم و انضباط مالی و استفاده حداکثری از ظرفیت‌های تولیدی واحدهای کوچک و متوسط موثر خواهد بود.

دیدگاه خود را در میان بگذارید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. قسمتهای مورد نیاز علامت گذاری شده اند *

سبد خرید