IMG-20220606-WA0071

سه مصوبه سران قوا برای تسهیل فضای کسب و کار با تمرکز بر احیای واحدهای راکد

معاون هماهنگی و‌ محیط کسب و کار وزیر صنعت با اشاره به سه مصوبه سران قوا برای تسهیل فضای کسب و کار گفت: در این مصوبات بیشتر تمرکز بر احیای واحدهای راکد است.

به گزارش ایسپیا، سید مهدی نیازی امروز در نشستی خبری با اشاره به اینکه سه مصوبه توسط سران قوا برای تسهیل فضای کسب و کار صورت گرفته است، گفت: در این مصوبات بیشتر تمرکز بر احیای واحدهای راکد است.

وی افزود: در کشورمان با اجرای قانون بودجه 1401 و تبدیل نرخ ارز 4200 تومانی به نرخ ETS، همچنین افزایش دستمزدها و حذف ارز 4200 تومانی از کالاهای اساسی منجر به افزایش قیمت‌ها شد که همه آنها اثر تورمی در قیمت تولیدکننده و مصرف کننده به دنبال داشت.

در همین راستا، وزارت صمت نیز از سال گذشته برنامه‌های حمایتی طراحی کرده است.

معاون هماهنگی و‌محیط کسب و کار وزیر صنعت با اعلام اینکه بخش قابل توجهی از برنامه های حمایتی در ستاد اقتصادی دولت به تصویب رسیده، بخشی دیگر نیز باید در هیات وزیران تصویب شوند و برخی دیگر نیز نیاز به مصوبه سران قوا داشت.

نیازی تصریح کرد: مطابق یکی از مصوبه‌های سران قوا، تقسیط بدهی مالیاتی واحدها از 36 ماه به 60 ماه افزایش یافت که کمک خوبی برای احیای واحدهای راکد صنعتی و معدنی خواهد بود.

وی با بیان اینکه مطابق مصوبه دوم سران قوا، اگر بنگاهی برای ورود به بازار سرمایه اقدام کند صرفا حساب‌های مالیاتی سه سال گذشته آن توسط سازمان بورس بررسی خواهد شد که به ورود بنگاه‌ها به بورس کمک می‌کند.

همچنین مطابق مصوبه سومی که از سران قوا گرفته شد، اگر بنگاه یا فردی در بخش تولید نسبت به تامین مالی در بازار یا تولید اقدام کند، تا 1.2 برابر نرخ عقود مشارکتی از مالیات معاف خواهد شد که مشوقی برای هدایت نقدینگی به سمت تولید خواهد بود.

دیدگاه خود را در میان بگذارید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. قسمتهای مورد نیاز علامت گذاری شده اند *