دوران پساکرونا/ کارگروه استانی مدیریت تقاضای مواد پتروشیمی

به گزارش ایسپیا انجمن صنایع پلیمر استان اصفهان با ارسال نامه ای به انجمن ملی صنایع پلیمر ایران خواستار مساعدت وزارت صمت با کارگروه های استانی مدیریت تقاضای مواد پتروشیمی در دوران پساکرونا شد. متن نامه به شرح زیر می باشد:

جناب آقای دکتر ترکمان

ریاست محترم انجمن ملی صنایع پلیمر ایران

همانطوریکه استحضار دارید تخصیص مواد اولیه پتروشیمی طبق دستورالعمل های وزارت صمت در کارگروه­های استانی سازمان صمت با حضور نمایندگانی از انجمن های ذیربط منجمله این انجمن براساس میزان فروش ابرازی متقاضیان مواد اولیه صورت می پذیرد. اکنون با توجه به شرایط موجود، بحرانی که شیوع ویروس کرونا برای تمامی اقشار جامعه منجمله صنف و صنعت بوجود آورده است، بر کاهش ظرفیت تولید و میزان فروش محصولات تولیدکنندگان نیز تاثیرگذار بوده و حتی منجر به تعطیلی برخی از کارخانه ­ها گردیده است. طبیعتا در این برهه از زمان و شرایط نامطلوب بازار و رکود فراگیر در تمامی زمینه ها، تخصیص مواد پتروشیمی براساس فروش ابرازی متقاضیان نیز کاهش چشمگیری خواهد داشت، از آنجائیکه ممکن است این کاهش سهمیه بعد از پسا کرونا نیز توسط کارگروه ­های استانی ملاک تخصیص مواد برای متقاضیان قرار گرفته و برگشت به شرایط عادی برای تولیدکنندگان را دشوار نماید، لذا تقاضا دارد موضوع در جلسات مشترکی که با نمایندگان وزارت صمت برگزار خواهید نمود، مطرح و این شرایط بحرانی را برای تخصیص مواد اولیه متقاضیان ملاک قرار نداده و سیاست ها طبق روال منطقی و عدالت محور برای تولیدکنندگان اعمال گردد.

دیدگاه خود را در میان بگذارید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. قسمتهای مورد نیاز علامت گذاری شده اند *