بانک+مرکزی

دستورالعمل استفاده از برات اسنادی مدت دار برای تامین ارز واردات ابلاغ شد

اداره سیاست‌ها و مقررات ارزی بانک مرکزی در دستورالعملی موارد تکمیلی در خصوص بهره‌گیری از روش پرداخت برات اسنادی مدت‌دار با سررسید پرداخت حداکثر سه ماهه از تاریخ قبولی خریدار یا پذیره‌نویسی / ظهرنویسی توسط بانک عامل ضمن تامین ارز از محل بازار ثانویه از طریق سامانه نظام یکپارچه معاملات ارزی (نیما) به منظور واردات با رعایت الزامات نامه عمومی مذکور و سایر ضوابط و مقررات ارزی را ابلاغ کرد.

به گزارش ایسپیا، متن کامل دستورالعمل بانک مرکزی به شرح زیر است:

احتراماً، پیرو نامه عمومی شماره ۰۰/۱۱۰۴۲۱ مورخ ۱۴۰۰/۴/۱۴ با عنایت به تصمیمات جلسه دهم ستاد هماهنگی اقتصادی دولت مورخ ۱۴۰۰/۷/۴ (ابلاغی طی نامه شماره ۷۱۷۱۸ مورخ ۱۴۰۰/۷/۱۰ از سوی معاونت محترم اقتصادی رئیس‌جمهور)، بدینوسیله موارد تکمیلی ذیل در خصوص بهره‌گیری از روش پرداخت برات اسنادی مدت‌دار با سررسید پرداخت حداکثر سه ماهه از تاریخ قبولی خریدار یا پذیره‌نویسی / ظهرنویسی توسط بانک عامل ضمن تامین ارز از محل بازار ثانویه از طریق سامانه نظام یکپارچه معاملات ارزی (نیما) به منظور واردات با رعایت الزامات نامه عمومی مذکور و سایر ضوابط و مقررات ارزی جهت اجرا ابلاغ می‌گردد:

۱- ارائه ثبت‌سفارش معتبر با نوع پرداخت «اعتباری» و همچنین پروفرما/ قرارداد تجاری که در آن قیمت کالا براساس فروش مدت‌دار تنظیم شده است؛ الزامی می‌باشد.

تبصره: لازم است آن بانک نسبت به اخذ تعهدنامه پیوست از واردکننده در زمان مطالبه خدمت از آن بانک اقدام نماید.

۲- آن بانک موظف به اخذ گواهی ثبت آماری مدت‌دار سه ماهه از طریق سامانه جامع ارزی ضمن درج کد بخشنامه شماره (۵۴۷۵۵۳۹) می‌باشد.

۳- در صورت عدم تامین ارز، تمدید سررسید پرداخت به مدت حداکثر یک ماه منوط به معتبر بودن ثبت سفارش و تمدید گواهی ثبت آماری مأخوذه توسط اداره نظارت ارز این بانک امکان‌پذیر می‌باشد.

۴- اخذ وثایق کافی به میزان مقرر در تبصره (۴) ذیل بند «ی» بخش اول مجموعه مقررات ارزی و ضوابط ابلاغی مربوطه بابت تضمین ارائه پروانه ترخیص قطعی کالا الزامی می‌باشد.

۵- ثبت برای اسنادی در سامانه سمتاک و صدور اعلامیه تامین ارز مربوطه، منوط به ارائه اسناد حمل صادره مؤخر بر تاریخ مجوز گواهی ثبت آماری و مطابقت آن با شرایط ثبت سفارش مربوطه خواهد بود.

۶- ارائه اسناد حداکثر یک ماه از صدور اولین گواهی ثبت آماری (اولین تخصیص ارز) امکان‌پذیر می‌باشد. در صورت معامله اسناد حمل آن بانک مکلف است ظرف مهلت ۷ روز تقویمی از تاریخ معامله اسناد، نسبت به ثبت اسناد حمل مذکور در سامانه سمتاک اقدام نماید. واردکننده ۲ ماه پس از ثبت اسناد به شرط ارائه پروانه ترخیص قطعی کالا به مدت ۳۰ روز امکان خرید ارز از طریق سامانه نظام یکپارچه معاملات ارزی (نیما) را خواهد داشت.

۷- باتوجه به اعتباری بودن واردات مربوطه ثبت درخواست خرید ارز منوط به ارائه پروانه ترخیص قطعی کالا و به میزان کالای ترخیص شده یا اعلامیه تامین ارز هر کدام کمتر باشد، امکان‌پذیر می‌باشد. بدیهی است در این موارد تعهد ارزی واردکننده به میزان ارز تامین شده تعیین می‌گردد.

۸- علاوه بر لزوم ارائه پروانه ترخیص قطعی کالا مطابق (به لحاظ کمی و کیفی) با شرایط ثبت سفارش و اسناد حمل مربوطه آزادسازی وثایق ماخوذه منوط به ثبت اطلاعات ارز تامین شده در سامانه نظام یکپارچه معاملات ارزی (نیما) خواهد بود.

۹- در صورت عدم تامین ارز در مهلت مقرر مطابق این بخشنامه و عدم تمدید آن ظرف یک ماه پس از انقضا، علاوه بر اینکه امکان تخصیص اعتباری مجدد برای واردکننده وجود نخواهد داشت آن بانک موظف است موضوع را برای پیگیری مراتب قانونی به مدیریت مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم آنباتک گزارش نماید.

۱۰- کلیه مسئولیت‌های مربوط به تغییرات نوع نرخ ارز و نوسانات نرخ ارز و تامین ارز مربوطه بر عهده واردکننده خواهد بود.

۱۱- به گزارش فودپرس، در زمان ثبت اسناد حمل، اخذ پیش دریافت معادل ۱۰ درصد وجه ریالی اسناد حمل به صورت علی‌الحساب ضمن پذیرش مسئولیت تغییرات نوع نرخ ارز و نوسانات نرخ ارز توسط واردکننده بابت آن الزامی می‌باشد.

۱۲- بند ۴ از نامه عمومی شماره ۹۹/۲۷۵۰۳۶ مورخ ۱۳۹۹/۸/۲۸ به‌طور کلی به شرح ذیل اصلاح می‌گردد:

«۴- در مورد برات اسنادی، صرفا در صورت ارائه اسناد حمل به آن بانک و قبولی واردکننده، اقدامات لازم در ارتباط با درخواست تامین ارز صورت پذیرد.»

۱۳- ثبت برای اسنادی مدت‌دار با محل تامین ارز بازار ثانویه، صرفا در چارچوب این نامه عمومی امکان‌پذیر می‌باشد.

خواهشمند است ضمن ابلاغ مراتب به کلیه شعب و واحدهای ارزی ذیربط بر حسن اجرای آن نیز نظارت نمایند.

دیدگاه خود را در میان بگذارید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. قسمتهای مورد نیاز علامت گذاری شده اند *