تست، تشخیص و آنالیز پلیمر ها به روش TGA (قسمت دوم)

5. شناسایی دمای عملکردی ایمن تحت گازهای مختلف

این آزمون، نمونه ای از آنالیز TGA نمونه منگنز تحت اتمسفر نیتروژن و با سرعت پرچ mL/min30 است که با افزایش وزن همراه می شود. محاسبه تغییرات عمودی نمودار شکل 5، با در نظر گرفتن محدوده انتخابی از 115 درجه سانتی گراد تا 1190 درجه سانتیگراد تنظیم شد. در این آزمون، افزایش وزن به دلیل تشکیل نیترید منگنز است. اگر همین آزمون را تحت اتمسفر آرگون انجام دهیم، تغییر وزنی نخواهیم داشت.

شکل : شناسایی دمای عملکردی ایمن تحت گازهای مختلف

6. بهبود فرآیندهای تولید محصول

نمونه ای از تالک تحت هوای ساکن از 50 تا 1500 درجه سانتیگراد با سرعت اسكن كردن C/min °10 است (شکل 6). منحنی قرمز نشان دهنده کاهش وزن و مشتق اول آن، منحنی آبی است. از آن جایی که تالک به عنوان یک محصول بهداشتی شخصی در هوای ساکن فرآیند می شود این محیط، به عنوان اتمسفر گازی انتخاب شده است. با درک بهتر زمان وقوع رخدادهای حرارتی، امکان بهینه سازی فرآیند را فراهم می آورد.

شکل 6: بهبود فرآیندهای تولید محصول

7. تولید محصول به روش مهندسی معکوس

TGA اغلب به عنوان ابزار کنترل و تضمین کیفیت استفاده می شود؛ از این رو، مقایسه محصولات اغلب به کمک TGA انجام می گردد. مطابق نمودار شکل 7، محصولات رقابتی مانند تیغه برف پاک کن خودرو تامین کنندگان مختلف، از طریق TGA قابل تمایز هستند.

شکل 7: تولید محصول به روش مهندسی معکوس

8. تجزیه و تحلیل نانومواد

TGA به طور گسترده ای به عنوان یک ابزار کنترل و تضمین کیفیت در تولید، استفاده و هویت شناسی محصول نهایی حاوی کربن نانو تیوپ (CNT) یا نانوذرات (NP) به کار می رود. این آزمون، در فرآیند تولید CNT برای تعیین مقدار کاتالیست فلزی باقی مانده بر آن استفاده می شود. این کار به این دلیل انجام می شود که درصد خلوص، معیار طبقه بندی کربن نانو تیوپ ها است؛ به عبارت دیگر، محتوای کربن به فلز در این کاتالیست ها کمتر از 100 درصد است. خصوصیات پوشش های روی NP ها و CNT ها با استفاده از آنالیز گازی تکامل یافته (evolved) و بهره گیری از تکنیک هایTGA-EGA  به دست آید.

منبع: واحد تحقیق و توسعه آریا پلیمر پیشگام

دیدگاه خود را در میان بگذارید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. قسمتهای مورد نیاز علامت گذاری شده اند *