35859_orig

بسته‌بندی‌های هوشمند و فعال نانویی استاندارد شد

یکی از شرکت‌های فناور، علاوه بر بسته‌بندی‌های نانویی ویژه‌ای برای محصولات مختلف، توانست با همکاری سازمان استاندارد، استاندارد بسته‌بندی‌های هوشمند و فعال نانویی را نیز تدوین کند.

به گزارش ایسپیا به نقل از ایسنا، رسول لسان خوش، مدیرعامل یکی از شرکت‌های دانش بنیان تدوین اولین استاندارد مربوط به بسته‌بندی‌های هوشمند و فعال نانویی را یکی از راهبردهای این شرکت برای توسعه کسب وکار دانست و گفت: در این راستا از سال ۲۰۱۵ میلادی با همکاری سازمان استاندارد، ما در این شرکت کار روی تدوین استاندارد در حوزه بسته‌ بندی‌های هوشمند و فعال نانویی را آغاز کردیم که بعد از ۵ سال، تدوین این استاندارد به پایان رسید و از سوی ایزو نیز پذیرفته شد.

وی ادامه داد: همین استاندارد در سال ۱۴۰۰ بومی شد و در داخل کشور نیز به صورت استاندارد ملی ثبت شده است.

مدیر عامل این شرکت فناور با تاکید بر اینکه برای تدوین این استاندارد ملی، از استاندارد بین‌المللی ایزو به شماره ۲۱۹۷۵ به‌عنوان منبع استفاده شد، خاطر نشان کرد: این استاندارد پایه در سال ۲۰۲۰ توسط سازمان بین‌المللی استاندارد (ایزو) منتشر شده است. تدوین چنین استانداردهایی برای توسعه کسب و کار ما اهمیت زیادی دارد و به تسهیل مسیرهای صادراتی کمک می‌کند.

به گفته وی اﯾﻦ اﺳﺘﺎﻧﺪارد، به نحوه ﺗﻌﯿﯿﻦ و اﻧﺪازهﮔﯿﺮی ﻣﺸﺨﺼﻪﻫﺎﯾﯽ از قبیل ﺧﻮاص ﻋﺪم ﻋﺒﻮرﭘﺬﯾﺮی ﻓﯿﻠﻢﻫﺎی ﻧﺎﻧﻮﭼﻨﺪﺳﺎزه‌ای ﭘﻠﯿﻤﺮی ﺑﺮای ﺑﻬﺒﻮد ﺑﺴﺘﻪﺑﻨﺪی ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ می‌پردازد. اﯾﻦ ﺧﻮاص ﺷﺎﻣﻞ ﻋﺒﻮرﭘﺬﯾﺮی ﮔﺎز، ﺑﺨﺎر آب و ﻋﺒﻮرﭘﺬﯾﺮی ﻧﻮر ﻓﺮاﺑﻨﻔﺶ اﺳﺖ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﯾﻦ اﺳﺘﺎﻧﺪارد روشﻫﺎی اﻧﺪازهﮔﯿﺮی ﻣﺮﺗﺒﻂ را ﺷﺮح ﻣﯽدﻫﺪ.

مدیرعامل این شرکت درباره انواع بسته‌بندی‌ها توضیح داد: در حال حاضر ما در حال تجربه کردن نسل پنجم بسته‌بندی‌ها هستیم. در نسل اول بسته‌بندی به صورت وکیوم بود؛ یعنی گازهایی نظیر اکسیژن که روی فساد مواد غذایی تاثیر می‌گذاشت از سیستم خارج می‌شد، در نسل دوم علاوه بر خروج گاز اکسیژن، گازهای بی‌اثر نظیر دی‌اکسیدکربن یا نیتروژن وارد بسته‌بندی می‌شد. در ادامه شرکت‌ها به سراغ جاذب‌ها رفتند و ترکیباتی نظیر رطوبت‌گیر یا اکسیژن‌گیر به بسته بندی‌ها اضافه کردند.

به نقل از ستاد نانو، وی اضافه کرد: اما در حال حاضر جاذب‌ها و ترکیبات به صورت افزودنی به بدنه بسته‌بندی‌ها اضافه می‌شوند. با این کار ماندگاری افزایش یافته و اثر این ترکیبات در تمام بسته‌بندی دیده می‌شود.

به گفته این فعال حوزه فناوری، هر محصولی به ترکیب ویژه از گازها نیاز دارد تا ماندگاری محصول درون بسته‌بندی به بیشینه مقدار خود برسد و از آنجایی که شرایط گازی داخل بسته‌بندی محصولی مانند خیار متفاوت از شرایط مورد نیاز برای بسته‌بندی گیلاس است، ما بسته‌بندی‌های نانویی ویژه‌ای برای محصولات مختلف ارائه دادیم. همچنین این شرکت مستربچ‌های نانویی را نیز برای شرکت‌هایی که علاقه‌مند تولید بسته‌بندی باشند، عرضه می‌کند.

دیدگاه خود را در میان بگذارید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. قسمتهای مورد نیاز علامت گذاری شده اند *