اتحاد در تشکل‌های صنایع تکمیلی بسیاری از مشکلات‌را برطرف می‌کند

واکنش مهندس مسعود جمالی عضو انجمن پلیمر و پلاستیک اصفھان به گرانی قیمت‌ھا:
به گزارش سهام انرژی به نقل ازسایت اینپیا، عضو انجمن ملی پلاستیک ضمن بیان مطلب فوق و درواکنش به گرانی مواد پتروشیمی گفت: محصولات پتروشیمی طبق فرمول مشخصی که دو مؤلفه ارز و قیمت جھانی در آن نقش آفرینی می کنند، تعیین قیمت می شوند. فرمولی که قبل تر به تصویب ھمه از جمله نمایندگان پایین دستی رسیده و شاید این امر بعید به نظر برسد که بتوانیم با تغییر نرخ ارز شرایط را کنترل کنیم.
وی در ادامه افزود: در این میان سوال اینجاست که با اقداماتی از قبیل تغییر فرمول قیمت گذاری مشکلات این بخش از صنعت حل می شود؟ به راستی واقع بینانه نگاه کردن به این داستان حاکی از ضعف ساختار نیست؟
جمالی بیان کرد: باید بستر و شرایطی را فرآھم آوریم که ضمن اصلاح ساختار، تمامی تولید کنندگان بخش پایین دست در یک جھت و ھمسو با یکدیگر تلاش کنند و برای رسیدن به اھدافی مشترک گام بردارند نه اینکه گاھا علی رغم فشاری که بالابودن بھای مواد بر آن ھا می آورد، در بورس کالای ایران ھم دست به رقابت ھای مخرب زده و باعث حذف یکدیگر شوند.
جمالی ادامه داد: اگر یک قدرت واحد شویم به رغم تضارب آراء، ھم صدایی و جھت گیری یکسانی را داشته باشیم به طور حتم چشم انداز روشن تری را برای این صتعت رقم خواھیم زد.
وی ادامه داد: به باور من باید شرایطی را فرآھم آوریم که بتوانیم با برنامه ریزی ھای بلند مدت خودمان برای خودمان تصمیم بگیریم و حرکت کنیم. باید مطالبات روشن، شفاف و ھماھنگی در جھت پیشبرد مسیر را در دستور کار قرار داده و از دولت درخواست کنیم نه اینکه ھمیشه بنشینیم مجتمع ھای بالادستی برای ما تصمیم گیری کنند و ھر زمان با باز و بسته کردن شیر عرضه، آینده ما را بر ھم بریزند.
جمالی گفت: در مقابل ما بنگاه ھای بالادستی قرار دارند که بر طبق اصول اقتصادی به دنبال ماکسیمم سازی سود بنگاه ھای خود ھستند. ضمن اینکه این شرکت ھا با لابی و رانت ھای قوی که دارند کار خود را جلو می برند و نباید فراموش کنیم در شرایط فعلی دولت نیاز مبرمی به ارزآوری بیشتر و افزایش درآمد ھای ارزی دارد و شاید بعید به نظر برسد که فعلا گامی را در جھت تغییر این اوضاع بردارد. پس این ما ھستیم که باید گلیم خود را از آب بکشیم و سرنوشت خود را در دست بگیریم.
جمالی در ادامه تصریح کرد: با قبول این موضوع که بورس کالای ایران، دفتر صنایع پایین دست شرکت ملی پتروشیمی، شورای رقابت برای تنظیم این بازارھا تلاش بسیاری کرده اند اما ھنوز ھم وضعیت نوسانی گریبانگیر ماست و این امر شاھد این مدعا است که باید به طور ریشه ای برای رفع این مشکلات گام برداریم.
وی در ادامه افزود: به عقیده من در ھمین شرایط ھم امتیاز پتروشیمی ھا در تنظیم گری این بازارھا بالاتر از ماست اگرنه در خصوص گریدھای پر التھاب به شرایط سال ھای گذشته باز نمی گشتیم.
جمالی به واسطه ھا و دلالان اشاره کرد و گفت: البته نمی توان نقش این واسطه ھا و دلالانی که از بورس کالا خرید می کنند را نادیده گرفت، اما وقت آن نرسیده که به دنبال حذف کدھای غیر واقعی و اصلاح سایت بھین یاب باشیم؟
جمالی اظهار داشت: در ھمه بازارھای دنیا نقش واسطه ھا برای تنظیم بازارھا و ایجاد رقابت ضروری است اما نه شرایطی که در بازارھای ما جاری است و در مقاطعی از زمان سرنوشت به دست این گروه قرار می گیرد و آن ھا وضعیت بازار را به طور کلی بر ھم می زنند. باز ھم تاکید میکنم در شرایط فعلی این بخش نیازمند تغییر ساختار و در کنار آن تغییر در رویه بخش پایین دست است.
منبع:http://sahamenergy.ir

دیدگاه خود را در میان بگذارید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. قسمتهای مورد نیاز علامت گذاری شده اند *