3 سپتامبر 2023

تقدیر از اعضای فعال انجمن در هشتمین گردهمایی فعالان صنعت پلیمر استان اصفهان

به گزارش روابط عمومی انجمن صنایع پلیمر استان اصفهان به پیشنهاد هیات مدیره محترم انجمن، در “هشتمین گردهمایی فعالان صنعت پلیمر استان اصفهان” از اعضای فعال […]
1 سپتامبر 2023

راهکار لیلاز برای توسعه صنعت پلیمر در ایران؛
مقیاس تولید را با ادغام افزایش دهید/ بدون رانت، جهانی شوید

به گزارش روابط عمومی انجمن پلیمر استان اصفهان، سعید لیلاز اقتصاددان و استاد دانشگاه شهید بهشتی تهران، در حاشیه هشتمین گردهمایی فعالان صنعت پلیمر استان اصفهان […]
26 جولای 2023

هشتمین گردهمایی فعالان صنعت پلیمر استان اصفهان

به گزارش روابط عمومی انجمن صنایع پلیمر استان اصفهان، “هشتمین گردهمایی فعالان صنعت پلیمر استان اصفهان” روز پنجشنبه 9 شهریورماه 1402 در محل سالن همایش های […]
25 ژوئن 2023

هفتمین گردهمایی فعالان صنعت پلیمر استان اصفهان دی ماه 1401

25 ژوئن 2023

نشست هم اندیشی روسای محترم انجمن های پلیمری استانی و ملی آبان ماه 1400

25 ژوئن 2023

ششمین گردهمایی فعالان صنعت پلیمر استان اصفهان تیرماه 99

25 ژوئن 2023

پنجمین گردهمایی فعالان صنعت پلیمر استان اصفهان خردادماه 99 مجازی

25 ژوئن 2023

چهارمین گردهمایی فعالان صنعت پلیمر استان اصفهان

25 ژوئن 2023

سومین گردهمایی فعالان صنعت پلیمر استان اصفهان خرداد ماه 98