25 ژوئن 2023

سیزدهمین نمایشگاه تخصصی اصفهان پلاست سال 1402

پاویون انجمن صنایع پلیمر استان اصفهان با حضور شرکت های آریا پلیمر پیشگام، گرانول پاکت چیان و سنجش گستر سپاهان برگزار شد.  
25 ژوئن 2023

شانزدهمین نمایشگاه بین المللی ایران پلاست سال 1401

پاویون انجمن صنایع پلیمر استان اصفهان در شانزدهمین نمایشگاه ایران پلاست با حضور شرکت مواد پلیمری ارمغان و حمایت هیات مدیره محترم برگزار شد.  
25 ژوئن 2023

دوازدهمین نمایشگاه تخصصی اصفهان پلاست سال 1401

پاویون انجمن صنایع پلیمر استان اصفهان با حضور شرکت های سنجش گستر سپاهان، ایمن آب و آریا پلیمر پیشگام برگزار شد.
25 ژوئن 2023

سیزدهمین نمایشگاه بین المللی ایران پلاست سال 1398

پاویون انجمن صنایع پلیمر استان اصفهان در سیزدهمین نمایشگاه ایران پلاست با حضور شرکت های پاک شیمی، طناب نقش جهان، گروه صنعتی شفیق، آویسا لوله جی، […]
25 ژوئن 2023

یازدهمین نمایشگاه دوسالانه اصفهان پلاست 1397

پاویون انجمن صنایع پلیمر استان اصفهان با حضور شرکت های پاک شیمی صفه سپاهان، گروه صنعتی اصفهان مقدم، مجتمع صنعتی بهکوش، داراکار، آریا پلیمر پیشگام و […]