جلسات انجمن

4 سپتامبر 2023

یکصد و یکمین جلسه کارگروه استانی مدیریت تقاضای مواد پتروشیمی

به گزارش ایسپیا یکصد و یکمین جلسه کارگروه استانی مدیریت تقاضای مواد پتروشیمی روز دوشنبه سیزدهم شهریورماه، در محل سازمان صمت با حضور نمایندگان این انجمن […]
23 آگوست 2023

یکصدمین جلسه کارگروه استانی مدیریت تقاضای مواد پتروشیمی

به گزارش ایسپیا یکصدمین جلسه کارگروه استانی مدیریت تقاضای مواد پتروشیمی روز چهارشنبه یکم شهریورماه، در محل سازمان صمت با حضور نمایندگان این انجمن جناب آقای […]
9 آگوست 2023

نود و نهمین جلسه کارگروه استانی مدیریت تقاضای مواد پتروشیمی

به گزارش ایسپیا نود و نهمین جلسه کارگروه استانی مدیریت تقاضای مواد پتروشیمی روز چهارشنبه 18 مردادماه، در محل سازمان صمت با حضور جناب آقای سعید […]
24 جولای 2023

70امین جلسه هیات مدیره انجمن صنایع پلیمر استان اصفهان

به گزارش ایسپیا 70امین جلسه هیات مدیره انجمن صنایع پلیمر استان اصفهان روز دوشنبه 2 مردادماه با حضور اکثریت اعضای محترم هیات مدیره تشکیل شد. از […]
19 جولای 2023

69امین جلسه هیات مدیره انجمن صنایع پلیمر استان اصفهان

به گزارش ایسپیا 69امین جلسه هیات مدیره انجمن صنایع پلیمر استان اصفهان روز چهارشنبه 28ام تیرماه با حضور اعضای محترم هیات مدیره تشکیل شد. به درخواست […]
15 جولای 2023

نود و هشتمین کارگروه استانی مدیریت تقاضای مواد پتروشیمی

به گزارش ایسپیا نود و هشتمین جلسه کارگروه استانی مدیریت تقاضای مواد پتروشیمی روز پنجشنبه 22تیرماه، در محل سازمان صمت با حضور جناب آقای سعید روغنی […]
10 جولای 2023

نود و هفتمین کارگروه استانی مدیریت تقاضای مواد پتروشیمی

به گزارش ایسپیا نود و هفتمین جلسه کارگروه استانی مدیریت تقاضای مواد پتروشیمی روز یکشنبه 18 تیرماه، در محل سازمان صمت با حضور جناب آقای مهرداد […]
3 جولای 2023

68 امین جلسه هیات مدیره انجمن صنایع پلیمر استان اصفهان

به گزارش ایسپیا 68 امین جلسه هیات مدیره انجمن صنایع پلیمر استان اصفهان با حضور اعضای محترم هیات مدیره و مهمانان مدعو راس ساعت 7 صبح […]
21 ژوئن 2023

نود و پنجمین کارگروه استانی مدیریت تقاضای مواد پتروشیمی

به گزارش ایسپیا نود و پنجمین جلسه کارگروه استانی مدیریت تقاضای مواد پتروشیمی روز چهارشنبه 31 خردادماه، در محل سازمان صمت با حضور جناب آقای سعید […]