درباره انجمن

انجمن پلاستیک و پلیمر استان اصفهان به منظور ساماندهی امور مربوطه و حفظ توازن و نظم و فراهم کردن امکان بهره برداری بیشتر از سرمایه گذاری و تولید،استفاده و انتقال تجربیات علمی و عملی دست اندرکاران و به هنگام نمودن آن برای نیل به اهداف قانونی توسعه در اینگونه موارد، حمایت از بهبود فضای کسب و کار و پاسخ گویی به مشکلات و نارسائیها در چارچوب قوانین موضوعه کشور و دفاع از حقوق و منافع مشروع و قانونی اشخاص حقیقی و حقوقی عضو انجمن… به استناد بند (ک) ماده (5) قانون تشکیل اتاق بازرگانی،صنایع،معادن و کشاورزی ایران و ماده (5) قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مطابق با مفاد زیر تشکیل شده است.

برای دسترسی به اطلاعات بیشتر درباره انجمن، می‌توانید از لینک‌های زیر استفاده نمایید.

اساسنامه انجمن

وظایف و اختیارات

تاریخچه

اعضای هیئت مدیره