آدرس:اصفهان، فلکه فیض، آپادانا اول، بن بست عصاچی، ساختمان تشکل های ذیل اتاق، طبقه همکف

    موبایل: ۰۹۱۳۴۰۶۰۵۹۴

    تلفن ثابت: 03136560000 داخلی 2520

    تلگرام انجمن: ispia@