آریا پلیمر پیشگام

آریا پلیمر پیشگام

تولیدکننده مستربچ های افزودنی، نانو کامپوزیت پلیمر، کامپاندهای مهندسی و کوپلینگ های مالئیک انیدرید

مدیرعامل: محمد علی‌آبادی فراهانی

نشانی: اصفهان – بلوار دانشگاه صنعتی – شهرک علمی و تحقیقاتی – ساختمان فن آفرینی 2 واحد 232-3

تلفن: 2-03133932151

فاکس: 03133932186

وبسایت: www.ariapolymer.ir

ایمیل: info@ariapolymer.ir

اینستاگرام: ariapolymerpishgam@