تفاهم‌نامه انجمن صنایع پلیمر استان اصفهان و مرکز فناوری پلیمر دانشگاه اصفهان

در هفتمین گردهمایی فعالان صنعت پلیمر استان اصفهان مورخ دی ماه 1401 در محل اتاق بازرگانی اصفهان، تفاهم نامه همکاری بین انجمن صنایع پلیمر استان اصفهان به نمایندگی آقای مهندس مسعود جمالی رئیس این انجمن و دانشگاه اصفهان به نمایندگی آقای دکتر عباس محمدی مدیر مرکز فناوری پلیمر دانشگاه اصفهان، منعقد و امضا شد.

برای دریافت تفاهمنامه کلیک کنید.