تاریخچه تشکیل انجمن

در شرایط فعلی از هر منظري که به آینده اقتصاد و صنعت کشورها نگاه کنیم، راه ادامه حیات و تعالی وترقی آنها ، حضور و مشارکت فعال مردم در چارچوب نهاد هاي مدنی و تشکل هاي صنفی – تخصصی، در کلیه فعالیت هاي اقتصادي و اجتماعی است و هیچ نظام سیاسی از پایایی و مانایی برخوردار نمی شود مگر پایه هاي ماندگاري و بالندگی خود را بر نهاد هاي اقتصادي و اجتماعی مدنی و مردمی مستقر کرده باشد و تشکل هاي صنعتی مستقل و برخوردار از دانش روز و آینده نگر، از مهمترین نهاد هاي ماندگاری نظام ها در جهان معاصرند. از طرفی تصویب قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار در سال 1390 و نقش مهم تشکل ها و سازمان ها در این قانون، بسیاری از فعالان صنعتی مختلف را بر آن داشت که به فکر ایجاد تشکل در صنایع خود باشند. از این رو تنی چند از فعالان تلاشگر در عرصه صنایع پلاستیک و پلیمر با توجه به حضور تعداد زیادی از فعالان این حوزه در استان اصفهان و نیاز شدید به ایجاد انجمن پلیمر، تصمیم به پیگیری این موضوع گرفته و طی جلساتی درخواست خود مبنی بر ایجاد انجمن را با انجمن ملی صنایع پلاستیک و پلیمر ایران مطرح نموده که خوشبختانه با استقبال شدید این انجمن مواجه گردید. در این مرحله فعالان پلیمری استان دست روی دست نگذاشته و علاوه بر موافقت ضمنی انجمن ملی ایران درخواست خود را به صورت رسمی در تاریخ 25/09/94 از طریق اتاق بازرگانی استان اصفهان به شماره 38010/ص/1394 مبنی بر تاسیس و ثبت “شعبه انجمن ملی صنایع پلاستیک و پلیمر ایران در استان اصفهان” به اتاق ایران ارسال نمودند.

پس از پیگیری فراوان، اتاق ایران در ابتدای سال 95 هیات هدایت و نظارت –راهبردی تشکل های اتاق ایران را تشکیل و مراتب را در آن مورد بررسی قرار داد و به استناد مفاد بند (ک) ماده (5) قانون اتاق ایران و در اجرای ماده(5) قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار و مشروط به پذیرفتن ضوابط اتاق ایران، موافقت اصولی در این زمینه را صادر و در مورخ 29/1/95 به اتاق بازرگانی،صنایع،معادن و کشاورزی اصفهان ارسال کرد.

سرانجام با همکاری کمیسیون تشکل های اتاق بازرگانی اصفهان و همچنین همت والای فعالان پلیمری استان بالاخص جناب مرتضی بیشه عضو هیات نمایندگان و رییس کمیسیون بهبود مستمر محیط کسب و کار اتاق بازرگانی استان اصفهان، آگهی فراخوان دعوت به مجمع عمومی مؤسسین روز یکشنبه 17 مرداد سال 95 در روزنامه رسمی زاینده رود شهر اصفهان چاپ گردید و درست 10 روز بعد و در تاریخ 27/5/95 در محل دبیرخانه مشترک کمیسیون ها و تشکل های اقتصادی اتاق بازرگانی اصفهان، مجمع عمومی مؤسسین تشکیل و اساسنامه انجمن مورد بررسی و در نهایت تصویب گردید و پس از انتخاب اعضای هیات مدیره برای مدت 2 سال، این انجمن رسما فعالیت خود را آغاز نمود. لازم به ذکر است مدت فعالیت” انجمن” از تاریخ ثبت در اتاق بازرگانی،صنایع ، معادن و کشاورزی ایران نامحدود است.