اعضای هیئت مدیره

انجمن صنایع پلیمر استان اصفهان

مسعود جمالی

 

رئیس هیئت مدیره

مدیر عامل شرکت طناب نقش جهان سپاهان

بیژن سحرناز

 

نایب رییس اول هیئت مدیره

مدیر عامل گروه صنعتی داراکار

اکبر لباف

 

 نایب رییس دوم هیئت مدیره

مدیر عامل شرکت الیاف سازان

سعید روغنی

 

خزانه دار انجمن

مدیر عامل گروه صنعتی شفیق

مریم صالحی

 

منشی انجمن

عضو هیات مدیره شرکت تک نما پی وی سی

مهرداد شاطریان

 

عضو هیئت مدیره

مدیر عامل شرکت صنایع پلیمری تیران بسپار

عباس موید

 

عضو هیئت مدیره

مدیر عامل کیمیا پلیمر آپادانا

محمد موید

 

بازرس انجمن

مدیر عامل شرکت آریا بسپار پویش پارتاک

فاطمه حیدری

 

دبیر انجمن