مجمع عمومی موسسین انجمن فروردین 94

[foogallery id="2167"]

اولین جلسه هیات مدیره انجمن شهریور 95

[foogallery id="2175"]

اولین گردهمایی فعالان پلیمری استان اصفهان آذر 95

[foogallery id="2163"]

نشست مشترک فعالان صنعت پلیمر استان اصفهان و آذرباریجان شرقی اسفند 95

[foogallery id="2181"]

نشست هم اندیشی هیات مدیره انجمن با اساتید پلیمری دانشگاه اصفهان مرداد96

[foogallery id="2186"]

امضای تفاهمنامه با دانشگاه اصفهان پائیز 96

[foogallery id="2110"]

افتتاحیه دفتر کلینیک صنعت پلیمر در دانشگاه اصفهان پاییز 96

[foogallery id="2125"]

جلسه کلینیک صنعت پلیمر با حضور اساتید پلیمری دانشگاه و نمایندگان شرکت ها آبان 96

[foogallery id="2138"]

نشست هم اندیشی انجمن با حضور دانشگاهیان و تعاونی های استان آبان 96

[foogallery id="2192"]

جلسه کلینیک صنعت پلیمر با حضور اساتید پلیمری دانشگاه و نمایندگان شرکت ها آذر 96

[foogallery id="2142"]

دومین گردهمایی فعالان پلیمری استان اصفهان 26 دی 96

[foogallery id="2153"]

اجلاسیه تدوین استاندارد سه محصول پلیمری با حضور نمایندگان انجمن و دانشگاه اصفهان بهمن
96

[foogallery id="2157"]

مجمع عمومی عادی انجمن بهمن 96

[foogallery id="2200"]

جلسه کلینیک صنعت پلیمر با حضور نماینده سازمان صمت و نمایندگان شرکت ها اسفند
96

[foogallery id="2144"]

سیزدهمین جلسه هیات مدیره انجمن اردیبهشت 97 ارسال نامه به مجلس شورای اسلامی

[foogallery id="2148"]

معرفی کلینیک صنعت پلیمر در دهمین کنگره بین المللی مهندسی شیمی اردیبهشت97

[foogallery id="2194"]

میزگرد تخصصی مدیریت بنگاه های اقتصادی در شرایط بحران و رکود خرداد 97

[foogallery id="2202"]

میزگرد تخصصی مدیریت بنگاه های اقتصادی در شرایط بحران و رکود تیرماه 97

[foogallery id="2205"]

جلسه کلینیک صنعت پلیمر با حضور نماینده مرکز آموزش تحقیقات صنعتی تیرماه 97

[foogallery id="2208"]

مجمع عمومی دومین دوره انتخابات هیات مدیره انجمن شهریور 97

[foogallery id="2305"]

امضای تفاهنامه با سندیکای پلاستیک و لاستیک فرانسه

[foogallery id="2312"]

نشست هم اندیشی ریاست محترم اتاق بازرگانی اصفهان و هیات مدیره محترم

[foogallery id="2315"]

جلسه کلینیک صنعت پلیمر آبان 97

[foogallery id="2317"]

برگزاری کارگاه آموزشی مبانی علوم و تکنولوژی پلیمر

[foogallery id="2319"]

برگزاری کارگاه آموزشی مهندسی فرایندهای پلیمری

[foogallery id="2324"]

حضور انجمن و شرکت های حامی در نمایشگاه اصفهان پلاست 97

[foogallery id="2326"]

نوزدهمین و اخرین جلسه هیات مدیره محترم اسفند 97

[foogallery id="2335"]

جلسات هیات مدیره محترم انجمن بهار 98

[foogallery id="2337"]

سومین گردهمایی فعالان پلیمری استان اصفهان بهار 98

[foogallery id="2341"]

کارگروه استانی مدیریت تقاضای مواد پتروشیمی هر هفته

[foogallery id="2483"]

جلسه کلینیک صنعت پلیمرمرداد 98

[foogallery id="2716"]

حضور در سیزدهمین نمایشگاه ایران پلاست مهر 98

[foogallery id="2735"]

مجمع عمومی عادی انجمن جهت انتخاب بازرسین 98

[foogallery id="2809"]

چهارمین گردهمایی فعالان پلیمری استان اصفهان پائیز 98

[foogallery id="2814"]

مجمع عمومی فوق العاده(نوبت دوم) جهت تغییر نام انجمن پائیز 98

[foogallery id="2816"]

جلسات هیات مدیره انجمن به صورت ماهیانه

[foogallery id="3357"]

کارگروه رصد بازار مواد اولیه پائیز و زمستان 98

[foogallery id="3363"]

جلسات کمیسیون آموزش زمستان 98

[foogallery id="3369"]

جلسه کمیسیون فنی و تحقیق و توسعه زمستان 98

[foogallery id="3375"]

کارگروه استانی مدیریت تقاضای مواد پتروشیمی بهار 99

[foogallery id="3395"]

جلسات هیات مدیره انجمن هر چهارده روز از طریق اسکایپ بهار 99

[foogallery id="3399"]

دوره آموزشی انتخاب کشورهای هدف صادراتی بهار 99

[foogallery id="3404"]

جلسات مشترک کمیسیون صادرات انجمن ملی صنایع پلیمر و اصفهان بهار 99

[foogallery id="3407"]

پنجمین گردهمایی فعالان پلیمری استان اصفهان بهار 99 با محوریت طرح افق

[foogallery id="3410"]

دوره اصول و فنون مذاکره بهار 99

[foogallery id="3414"]

ششمین گردهمایی فعالان پلیمری استان اصفهان بهار 99 با محوریت طرح افق

[foogallery id="3417"]