مجمع عمومی موسسین انجمن فروردین 94

اولین جلسه هیات مدیره انجمن شهریور 95

اولین گردهمایی فعالان پلیمری استان اصفهان آذر 95

نشست مشترک فعالان صنعت پلیمر استان اصفهان و آذرباریجان شرقی اسفند 95

نشست هم اندیشی هیات مدیره انجمن با اساتید پلیمری دانشگاه اصفهان مرداد96

امضای تفاهمنامه با دانشگاه اصفهان پائیز 96

افتتاحیه دفتر کلینیک صنعت پلیمر در دانشگاه اصفهان پاییز 96

جلسه کلینیک صنعت پلیمر با حضور اساتید پلیمری دانشگاه و نمایندگان شرکت ها آبان 96

نشست هم اندیشی انجمن با حضور دانشگاهیان و تعاونی های استان آبان 96

جلسه کلینیک صنعت پلیمر با حضور اساتید پلیمری دانشگاه و نمایندگان شرکت ها آذر 96

دومین گردهمایی فعالان پلیمری استان اصفهان 26 دی 96

اجلاسیه تدوین استاندارد سه محصول پلیمری با حضور نمایندگان انجمن و دانشگاه اصفهان بهمن
96

مجمع عمومی عادی انجمن بهمن 96

جلسه کلینیک صنعت پلیمر با حضور نماینده سازمان صمت و نمایندگان شرکت ها اسفند
96

سیزدهمین جلسه هیات مدیره انجمن اردیبهشت 97 ارسال نامه به مجلس شورای اسلامی

معرفی کلینیک صنعت پلیمر در دهمین کنگره بین المللی مهندسی شیمی اردیبهشت97

میزگرد تخصصی مدیریت بنگاه های اقتصادی در شرایط بحران و رکود خرداد 97

میزگرد تخصصی مدیریت بنگاه های اقتصادی در شرایط بحران و رکود تیرماه 97

جلسه کلینیک صنعت پلیمر با حضور نماینده مرکز آموزش تحقیقات صنعتی تیرماه 97

مجمع عمومی دومین دوره انتخابات هیات مدیره انجمن شهریور 97

امضای تفاهنامه با سندیکای پلاستیک و لاستیک فرانسه

نشست هم اندیشی ریاست محترم اتاق بازرگانی اصفهان و هیات مدیره محترم

جلسه کلینیک صنعت پلیمر آبان 97

برگزاری کارگاه آموزشی مبانی علوم و تکنولوژی پلیمر

برگزاری کارگاه آموزشی مهندسی فرایندهای پلیمری

حضور انجمن و شرکت های حامی در نمایشگاه اصفهان پلاست 97

نوزدهمین و اخرین جلسه هیات مدیره محترم اسفند 97

جلسات هیات مدیره محترم انجمن بهار 98

سومین گردهمایی فعالان پلیمری استان اصفهان بهار 98

کارگروه استانی مدیریت تقاضای مواد پتروشیمی