کمیسیون فنی و تحقیق و توسعه/ایجاد شبکه آزمایشگاهی

به گزارش ایسپیا اولین جلسه کمیسیون فنی و تحقیق و توسعه انجمن صنایع پلیمر استان اصفهان، ۱۸ دی ماه در محل اتاق بازرگانی اصفهان با حضور ۲۰ شرکت عضو این انجمن برگزار گردید.

محمد علی آبادی فراهانی رئیس کمیسیون فنی و تحقیق و توسعه، دو پیشنهاد برای شروع کار این کمیسیون ارائه نمود.

۱) نوآوری باز

۲) ایجاد شبکه آزمایشگاهی در استان اصفهان

پس از بحث و بررسی دو پیشنهاد مطرح شده، مصوب گردید ایجاد شبکه آزمایشگاهی به منظور خدمت رسانی به شرکت های پلیمری اصفهان  در اسرع وقت انجام شود و طرح نوآوری باز نیاز به بررسی بیشتری دارد.