مشاهده آگهی های کارفرمایان

نام واحد تولیدیمشخصات همکاریشرایطایمیلتلفننمایش جزییات
شرکت صنایع تولیدی اصفهان مقدم
تخصص تعداد افراد مورد نیاز
کارشناس صنایع 10

1-لیسانس صنایع
2-حداقل یکسال سابقه کار مرتبط
3-آشنایی با صنایع پلیمر و پلاستیک

Email hidden; Javascript is required.03152373295 داخلی 165-166سایر موارد
یاوران تخفیف
تخصص تعداد افراد مورد نیاز
رشت 100

آزاد و متعهد باشد کافیست

Email hidden; Javascript is required.09214265611سایر موارد
پانانقش جهان جی
تخصص تعداد افراد مورد نیاز
مهندس مکانیک 3
مهندی پلیمر 2

حقوق و مزایای توافقی و قرارداد کار 5 ساله

Email hidden; Javascript is required.03135722546 الی 7سایر موارد
مدیریت صادرات آرتین تجارت رایمون
تخصص تعداد افراد مورد نیاز
بازاریاب داخلی 1
بازاریاب خارجی 1
Email hidden; Javascript is required.سایر موارد
شرکت باران پلیمر اسپادانا
تخصص تعداد افراد مورد نیاز
مدیریت فروش وبازاریابی/کارشناس فروش و بازاریابی 3 نفر

اداره کار+بیمه +پورسانت

Email hidden; Javascript is required.03133383846سایر موارد
نام واحد تولیدیمشخصات همکاریشرایطایمیلتلفننمایش جزییات