نامه انجمن صنایع پلیمر استان اصفهان و مطرح نمودن معایب طرح افق به وزارت صمت

انجمن صنایع پلیمر استان اصفهان در تاریخ ۳ آذرماه ۹۸ با ارسال نامه ای خطاب به وزیر محترم صمت، معایب طرح افق را از لحاظ ساختاری و اجرایی مطرح نمود. رونوشت نامه جهت اطلاع به سازمان صمت اصفهان، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اصفهان، انجمن ملی صنایع پلیمر و معاونت اقتصادی استانداری اصفهان ارسال و پیگیری شد. برای مشاهده متن نامه معایب طرح افق کلیک کنید. این نامه پیرو بحث و تبادل نظر پیرامون سامانه جامع تجارت در چهارمین گردهمایی فعالان پلیمری استان اصفهان با حضور ۱۰۵ تولیدکننده اصفهان آماده و به سازمان های مربوطه ارسال گردید.