درباره کلینیک صنعت پلیمر

این کلینیک به منظور ارائه خدمات مشاوره ای، پژوهشی و آموزشی در حوزه صنایع پلاستیک و پلیمر استان اصفهان در آبان ماه سال 1396در محل دانشگاه اصفهان پس از امضاء تفاهم نامه بین این انجمن و دانشگاه اصفهان تاسیس گردید.

ضرورت ایجاد کلینیک

 • فقدان وجود مراکز جامع برای ارائه خدمات مشاوره تخصصی و فنی برای حل مشکلات صنایع پلیمری به صورت کاربردی
 • همسویی و تمرکز تحقیقات دانشگاهی بر روی پروژه های تحقیقات کاربردی و صنعتی
 • اطلاع و بهره مندی مدیران واحدهای تولیدی پلیمری استان از پتانسیل های علمی دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی استان
 • برقراری ارتباط موثر بین دانشگاه و صنعت به خصوص صنایع پلاستیک و پلیمر استان
 • اهداف:
 • ارتقاء سطوح فناوری های موجود در صنعت پلیمر
 • ارتقاء توانمندی­های علمی و دانش کارکنان صنعت پلیمر
 • فعال سازی نظام آموزش و تحقیق و توسعه در صنعت پلیمر و توانمندسازی مسئولین واحدهای تحقیق و توسعه کارخانجات
 • حل مسائل و مشکلات فنی و تخصصی بنگاه­های اقتصادی صنعت پلیمر استان
 • افزایش توان و مهارت های عملی دانش آموختگان رشته پلیمر برای جذب در صنعت
 • ایجاد هماهنگی بین متخصصین صنعت پلیمر در دانشگاه های استان و شرکت های دانش بنیان
 • ماموریت کلینیک:

ارائه خدمات تخصصی و مدیریتی با بهره مندی از کارشناسان خبره صنعت، اساتید دانشگاه، شهرک علمی تحقیقاتی، شرکت های دانش بنیان، مشاوران حرفه ای و مراکز آزمایشگاهی و تحقیقاتی به صنعت پلیمر

چشم انداز کلینیک:

دستیابی به جایگاهی معتبر و کارآمد برای حل مشکلات تخصصی، مدیریتی، تحقیقاتی به صنایع پلیمر استان

ساختار کلینیک:

ترکیب اعضای شورای راهبردی:

 • نمایندگانی از انجمن صنایع پلیمر
 • نمایندگانی از دانشگاه ها(متخصصین پلیمر)+ مدیر ارتباط با صنعت و جامعه دانشگاه
 • نماینده اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اصفهان
 • نماینده خانه صنعت، معدن و تجارت اصفهان
 • نماینده شهرک علمی و تحقیقاتی
 • نماینده انجمن شرکت های دانش بنیان