آدرس:اصفهان، خیابان هزار جریب، دانشگاه اصفهان،دانشکده مهندسی، ساختمان انصار،واحد 250

موبایل: ۰۹۱۳۴۰۶۰۵۹۴

تلفن ثابت: 03137934016

فکس: 03136682887

تلگرام انجمن: ispia@

تلگرام کلینیک پلیمر: PLYMERCLINIC@