تماس با کلینیک پلیمر

آدرس: اصفهان- میدان آزادی- دانشگاه اصفهان- دانشکده مهندسی- طبقه دوم- کلینیک صنعت پلیمر

ایمیل:polymerclinic@ispia.ir

تلگرام و شماره مستقیم انجمن: ۰۹۱۳۴۰۶۰۵۹۴

شماره تماس کلینیک: ۳۷۹۳۴۰۱۶-۰۳۱

شماره فکس: ۳۶۶۸۲۸۸۷-۰۳۱