تماس با کلینیک پلیمر

آدرس: اصفهان- میدان آزادی- دانشگاه اصفهان- دانشکده مهندسی- طبقه دوم- کلینیک صنعت پلیمر

ایمیل:polymerclinic@ispia.ir

تلگرام و شماره مستقیم انجمن: 09134060594

شماره تماس کلینیک: 37934016-031

شماره فکس: 36682887-031