تفاهم‌نامه انجمن و دانشگاه

در مراسم افتتاح اولین کلینیک صنعت پلیمر استان دردانشگاه اصفهان، تفاهم نامه همکاری بین انجمن صنایع پلاستیک و پلیمر استان اصفهان به نمایندگی مهندس مرتضی بیشه رئیس این انجمن و دانشگاه اصفهان به نمایندگی دکتر امیر رحیمی معاون پژوهش و فناوری، منعقد و امضا شد.