برگزاری مجمع عمومی انجمن صنایع پلاستیک و پلیمر استان اصفهان

مجمع عمومی انجمن صنایع پلاستیک و پلیمر استان اصفهان با حضور ۳۰ عضو اصلی انجمن، روز دوشنبه ۲۰ آبان ماه راس ساعت ۱۶:۳۰ در محل اتاق بازرگانی اصفهان برگزار گردید. دستور جلسه مجمع عمومی عادی به شرح ذیل می باشد:

  • ارائه گزارش مالی توسط خزانه دار و بازرس و تصویب توسط مجمع
  • انتخاب بازرسین اصلی و علی البدل

در ابتدا گزارش مالی انجمن توسط سرکار خانم فاطمه حیدری ارائه و مورد تائید خزانه دار و بازرس انجمن قرار گرفت. سپس فرایند رای گیری آغاز و آقایان مهرداد نیلی پور از شرکت آریا کیسه آپادانا، محمد موید از شرکت کیمیا جاوید و بهزاد لایق از شرکت سرداب صنعت سپاهان کاندیدای انتخاب بازرس گردیدند. نتیجه انتخابات بدین شرح اعلام گردید:

آقای مهرداد نیلی پور ۱۸ رای، آقای محمد موید ۸ رای و آقای بهزاد لایق ۴ رای

بازرس اصلی انجمن آقای مهرداد نیلی پور و بازرس علی البدل آقای محمد موید برای مدت یکسال انتخاب شدند و قبول سمت نمودند.

مجمع عمومی عادی بصورت فوق العاده با دستورجلسه ذیل به دلیل به حد نصاب نرسیدن اعضای انجمن برگزار نگردید.

  • اصلاح نام انجمن از انجمن پلاستیک و پلیمر استان اصفهان به انجمن صنایع پلیمر استان اصفهان
  • پذیرش عضویت شرکت های دانش بنیان مرتبط با موضوع فعالیت انجمن
  • پذیرش عضویت اشخاص حقیقی (اساتید- کارشناسان و متخصصین صنعت پلیمر)