اطلاعیه ثبت کوتاژها در سامانه جامع تجارت

پیرو اطلاعیه اتاق بازرگانی اصفهان خواهشمند است آن دسته از فعالان اقتصادی که از تاریخ ۹۷/۰۱/۲۲ تا تاریخ ۹۷/۰۵/۱۶ از طریق بازارچه های مرزی کشور صادرات ریالی داشته و تاکنون موفق به ثبت این کوتاژها در سامانه تجارت نشده اند در اسرع وقت نسبت به ارسال فهرست کوتاژهای ریالی خود طی نامه رسمی به معاونت ارزی بانک مرکزی و ارجاع رونوشت آن به اتاق بازرگانی اصفهان اقدام نمایید.

برای کسب اطلاعات بیشتر می توانید به واحد مدیریت بررسی های اقتصادی اتاق بازرگانی اصفهان مراجعه یا با شماره تلفن ۳۶۶۵۱۶۳۶ داخلی های ۱۸۲۰ و ۱۸۲۱ تماس حاصل فرمائید.