آریا کیسه آپادانا

مدیر شرکت: مهدی فامیل دردشتی

نشانی دفتر: اصفهان - خیابان نظر شرقی - ساختمان اشکان - طبقه اول - واحد 10

تلفن: 4-32280873-031 و 36280611-031

فاکس: 36278930-031

نشانی کارخانه: منطقه صنعتی مورچه خورت - فاز 3 - بین بوعلی 4 و 5

تلفن: 96-45642195-031

وبسایت: www.apadanapg.com

ایمیل: info@apadanapg.com

شرکت آریا کیسه آپادانا

تولیدکننده رول و کیسه پلی پروپیلن

 

تولیدکننده رول و کیسه پلی پروپیلن

مدیر شرکت: مهدی فامیل دردشتی

نشانی دفتر: اصفهان – خیابان نظر شرقی – ساختمان اشکان – طبقه اول – واحد ۱۰

تلفن: ۴-۳۲۲۸۰۸۷۳-۰۳۱ و ۳۶۲۸۰۶۱۱-۰۳۱

فاکس: ۳۶۲۷۸۹۳۰-۰۳۱

نشانی کارخانه: منطقه صنعتی مورچه خورت – فاز ۳ – بین بوعلی ۴ و ۵

تلفن: ۹۶-۴۵۶۴۲۱۹۵-۰۳۱

وبسایت: www.apadanapg.com

ایمیل: info@apadanapg.com