آریا پلیمر پیشگام

آریا پلیمر پیشگام

تولیدکننده مستربچ های افزودنی، نانو کامپوزیت پلیمر، کامپاندهای مهندسی و کوپلینگ های مالئیک انیدرید

مدیرعامل: محمد علی‌آبادی فراهانی

نشانی: اصفهان – بلوار دانشگاه صنعتی – شهرک علمی و تحقیقاتی – ساختمان فن آفرینی ۲ واحد ۲۳۲-۳

تلفن: ۲-۰۳۱۳۳۹۳۲۱۵۱

فاکس: ۰۳۱۳۳۹۳۲۱۸۶

وبسایت: www.ariapolymer.ir

ایمیل: info@ariapolymer.ir

اینستاگرام: ariapolymerpishgam@